Høstmorgen på vei til kontoret gjennom Tromsømarka

Om oss

Lo:Le er en engasjert, internasjonal og tverrfaglig gjeng. Vi jobber bredt med landskapsarkitektfaget fra et nordlig ståsted, men er klare for interessante oppgaver uavhengig av geografi . Vi ønsker å være tydelige formgivere og levere høy designkvalitet i god dialog med våre kunder og fremtidige brukere.

Overvann, snø, vegetasjonsbruk og klima er sentrale tema i alle våre prosjekter og en del av kontorets kjernekompetanse. Disse temaene følger også kontoret opp i forskning og utviklingsarbeid gjennom undervisning, foredragsvirksomhet og deltagelse i ulike faglige verksted.

Lo:Le jobber gjerne i team med andre kontorer, fag eller aktører, og ser dette som en produktiv metode for å oppnå de beste resultatene. På samme måte jobber vi også aktivt for å bidra til positive prosesser som en viktig nøkkel til både arkitektonisk kvalitet og bærekraft i prosjektene.

Kontoret har sentral godkjenning for PRO tiltaksklasse 3 og SØK kl. 2.

Lo:Le er Miljøfyrtårn sertifisert og medlem i Grønn Byggallianse.

       

 

Tjenester

  • Landskapsarkitektur i alle faser, fra regulering til byggeoppfølgning.
  • Alle typer prosjekter fra små til store, og fra private til offentlige.
  • Utarbeidelse av arealplaner etter Plan og bygningsloven, komplett med planbeskrivelse, bestemmelser og plankart.
  • Kartlegging, utredninger og illustrasjonsarbeid.

 

Services

  • Landscape architecture in all phases, from regulation to building follow-up.
  • All types of projects from small to large, and from private to public.
  • Preparation of area plans according to the Plan and the Building Act, complete with plan description, regulations and zoning plans.
  • Mapping, investigations and illustration work.