location, environment

Kontakt

Vi holder til i supre lokaler i Fredrik Langes gate midt i Tromsø sentrum. Her er vi del av kontorfellesskapet KOOP22, bestående av arkitektkontorene fra Innersida, Utpost og SPINN Arkitekter.

Besøksadresse
Fredrik Langes gate 14, 9008 Tromsø

Kontakt
mari@lolelandskap.no
Tlf. 415 06 783

Mari A. Aston Bergset
mari@lolelandskap.no

Innehaver/daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, høyskolelektor

+47 41506783
Last ned CV

Mari er grunnlegger av Lo:le Landskap. Hun er fra Sula rett sør for Ålesund og har en særlig forkjærlighet for naturdramatikken i spennet mellom storm og stille. – Nettopp dette spennet har også gitt navnet til bedriften – Lo er et sjøutrykk som beskriver der det blåser, mens le som kjent er der det er lunt og skjermet. Mari har 20 års erfaring som prosjekterende landskapsarkitekt og de siste 9 årene underviser hun også ved landskapsarkitekt utdanningen på UiT/AHO. I prosjektene har hun fokus på å formgi med innlevelse og etterstrebe både det funksjonelle og det som beriker folks hverdag i samspill med økosystem og klimatiske forhold –  og gi opplevelser av både storm og stille.

Annie Breton

Annie Breton
annie@lolelandskap.no
Master i landskapsarkitektur MNLA + Master i arkitektur

+47 45271581

Last ned CV

Annie Breton vokste opp i Montréal (Canada), hvor hun jobbet som arkitekt før hun flyttet til Norge og fokuserte sin praksis mot landskapsarkitektur. I Tromsø fikk hun i 2017 sin master fra Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies, samarbeid mellom  AHO / UiT. Hun har siden jobbet ved Lo: Le landskap og har også tatt på seg noen undervisningsoppgaver for landskapsarkitekt utdanningen ved UiT/AHO. Med sin doble bakgrunn liker hun å fokusere på konstruksjonsdetaljer ved å utforske det grafiske og arkitektoniske potensialet til materialer, samt å reflektere over storskala problematikk angående landskap og økosystemer vi bor i.

Holger Lachmann
holger@lolelandskap.no

Landskapsarkitekt MNLA, Dipl. ing. (FH)  landskapsarkitektur og landskapsplanlegging

+47 97478101
Last ned CV

Holger vokste opp, nær Konstanz ved Bodensjøen i Tyskland. Han studerte landskapsarkitektur i Nürtingen ved University of Applied Science, og ble uteksaminert i 2003 som diplomingeniør (FH) for landskapsarkitektur. I slutten av august 2005 kom han til Norge og startet som landskapsarkitekt i Polarlandskap AS i Narvik. Her jobbet han i litt over 14 år med omfattende prosjekter fra skissenivå til detaljprosjektering for diverse skoler, sansehager, boliger og barnehager, herunder Universet Studentbarnehage i Tromsø, som fikk hedrende omtale av Statens byggeskikkpris i 2009. Siden november 2019 er Holger ansatt i Lo:Le og bidrar til Tromsø-teamets arbeid fra avdelingen i Narvik.

Beata Willman
beata@lolelandskap.no

Landskapsarkitekt MNLA

Mobil:
CV:

Beata fullførte mastergraden i landskapsarkitektur i Aalto University i 2018 med en diplom om forvandling av et industrielt leireutvinningssted til et rekreasjonsområde med anerkjente naturverdier og mangfoldig attraksjonskvalitet. Hun har jobberfaring i fag siden 2014 i Finland, og nå er hun tilbake i Tromsø der hun var utvekslingsstudent ved Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies under masterstudiene sine. Beata har også erfaring med landskapspleie, og har jobbet i vedlikehold av grøntarealer ved blant annet UNN i Tromsø samt med økologisk vedlikehold av et landsmassdeponi omgjort til et rekreasjonsområde i Helsinki.

 

 

Nicolene McKenzie
nicolene@lolelandskap.no

Master i landskaparkitektur, Bachelor indistridesign

Mobil:
CV:

Nicolene McKenzie er fra British Columbia, Canada. Etter en bachelor i industridesign fra Canada, fullførte hun sin mastergrad i landskapsarkitektur i 2020 ved Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies, samarbeid mellom  AHO / UiT. Hennes diplom utforsket det menneskelige forholdet til postindustrielle landskap gjennom kunstneriske eksperimenter på stedet. Hun har tilbrakt 8 år som sesongtreplanter i Kootenay -fjellene i B.C. og har hatt muligheter til å reise og bo i utlandet i Ecuador, India, Kina og Sørøst -Asia. Hennes kjærlighet til naturen og appetitten på utendørs eventyr har ført henne til nordområdene, hvor hun lykkelig forfølger sin lidenskap for design, kunstnerisk forskning og miljøetikk innen landskapsarkitektur.

Kristján Breiðfjörð Svavarsson
kristjan@lolelandskap.no

Master i landskapsarkitektur & Bachelor i arkitektur

Mobil:
CV:

Kristján Breiðfjörð Svavarsson er Islending basert i Longyearbyen, Svalbard (trolig den nordligste landskapsarkitekten i verden:). Han har en mastergrad i landskapsarkitektur fra Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies, samarbeid mellom  AHO (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo) og UiT – Norges Arktiske universitet samt en BA i arkitektur fra Iceland University of Arts på Island. Hans lidenskap er alle designskalaer, fra produktdesign til landskap. Elsker å reise i det store arktiske landskapet med kamera, på snøscooter, til fots eller i kajakk.

Ina Devik Schøyen
ina@lolelandskap.no

Master i landskapsarkitektur MNLA, Bachelor of Fine Arts

+47 41103917
CV:

Ina er utdannet landskapsarkitekt ved NMBU på Ås og Københavns Universitet. Hun har også en Bachelor of Fine Arts in Photography fra Gøteborgs Universitet. Etter flere års praksis på Vestlandet, har hun søkt seg til byen mange eventyrere kom til og hadde sin utfart fra – Tromsø. Oppdagerlysten har tatt henne til ulike land gjennom studier og reise. I 2019-2020 tok hun etterutdanning på Kunstakademiet i Tokyo, som Research student ved Global Arts fikk hun innsikt i hvordan man kan jobbe med kunst og kultur som aktiv del av stedsutvikling. I arbeidet som landskapsarkitekt er hun opptatt av historiefortelling, med hjerte for det som trigger nysgjerrigheten og de myke linjene som tar deg til de lune stedene.

Hilde Kristin Broen Kvinge
hildekristin@lolelandskap.no
Master i landskapsarkitektur MNLA & Bachelor i landskapsplanlegging

Mobil:
CV:

Hilde Kristin fullførte mastergraden i landskapsarkitektur ved NMBU på Ås i 2018/19. Hun er særlig interessert i å skape inkluderende og fremtidsrettede løsninger hvor mennesket og miljøet står i fokus. Denne interessen ledet til en masteroppgave som utforsket krysningspunktet mellom det eksisterende og det fremtidige. Oppgaven undersøkte hvordan nye mobilitetsløsninger åpner opp for muligheter til å omdisponere parkeringsareal til formål som bygger opp under målsettinger om bærekraftige bysentrum. Før dette studerte hun landskapsplanlegging ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, hvor hun skrev en bacheloroppgave om svartelistede planter i private hager.

 

Joanna Hernik
joanna@lolelandskap.no

Master i landskapsarkitektur & Master i biologi

Mobil: +47 45842573
CV:

Joanna Hernik er fra Warszawa, Polen. Hun har alltid vært interessert i naturvitenskap, spesielt naturens innvirkning på mennesker, dyr og planter. Hun er særlig interessert i å planlegge et menneskevennlig byrom i balanse med naturmiljøet. Joanna har fullført mastergrad i landskapsarkitektur, biologi og postgraduate studier i byplanlegging. Hun har jobbet som frilanser med å designe private hager og uteområder for skoler/barnehager. Joanna har også erfaring som byguide og kunstlærer. Hun har hatt muligheter til å jobbe og bo i USA, Storbritannia og Ungarn. I 2019 bosatte Joanna seg i Tromsø. Her har hun jobbet med vedlikehold av grøntarealer ved UiT Norges Arktiske Universitet. Siden desember 2021 er Joanna ansatt i Lo:le Landskap.

Anita Stafne
Lunsjansvarlig