Hella friluftsområde

Skisse av stenkai og rampe

Ideeskisser for grotten - eksisterende takoverbygd hule i berggrunn