Skole 9910 Bjørnevatn

Oversiktsplan fra konkurranseforslag - skoleområdet som del av en større sammenheng

Skyggespill fra klatrenett på plasstøpt gummi - farger i tråd med fargepalette utviklet i samarbeid med arkitekt og interiørarkitekt.

Forplass til hovedinngang med grafisk mønster for veifinning og dekorasjon sammen med sykkelparkering og beplantning med lokal fordrøyning av overvann/regnbed. Sykkelparkering i 3 ulike fargetoner som også er del av koordinert fargepalette.

Sandkasse med sittebenk/lekebord - myke linjer som referanse til det småkuperte landskapet på tomta og kontrast til utsikten til de store, markerte siluettene fra Syd Varanger gruver i sørøst.

Kunstgressbane for allaktivitet, sittekanter i granitt med nedfelt treavdekning. Nærmiljøanlegg til bruk for hele nabolaget på Bjørnevatn.

Et flott svaberg dukka opp under grunnarbeidene - det ble spart sammen med sotre, runde steiner som også kom frem. De stedlige elementene er helt funksjonsåpne og gir sammen med naturtomta rundt ungene spillerom for fantasi og motorikk. Sammen med disse gavene fra tomta er det hinderløype og en populær sekskanthusk.