Undervisning/Forskning

Mari Bergset og Annie Breton underviser på Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies. Studiet er et samarbeid mellom Universitet i Tromsø og Arktiekthøyskolen i Oslo. Mari Bergset bistår også i koordinering og utvikling av det nye studiet.