Averøy barneskole – 1. premie konkurranse – «Skatteøyene»

Perspektiv oversiktsbilde mot storhavet: SPINN Arkitekter/Marph studio

Perspektiv hovedatkomst: SPINN Arkitekter/Marph studio

Diagram: Myrhav og skatteøyer

Diagram: Soner_lek_læring

Diagram: Vegetasjon_bevaring natur

Diagram: Trafikk_flyt