Charlottenlund aktivitetspark

Nye Charlottenlund aktivitetspark er den største offentlige parken i Tromsø – det er en allaktivtetspark som ligger på toppen av øya som en port inn til resten av Tromsømarka. Prosjektet omfatter en vesentlig oppgradering av et eksisterende utfartsområde som tidligere hovedsakelig har vært brukt til vinteraktiviteter. Området er i gang-/sykkelavstand for det meste av boligområdene på Tromsøya og har blitt tatt svært godt imot av hele byens befolkning. Parken er i bruk til nesten alle døgnets tider, året rundt. I programmeringen ble det lagt stor vekt på at anlegget skulle bli en inkluderende arena med variert tilbud for fysisk aktivitet og sosiale møteplasser.

 

Pumptrack - designet og levert av Sykkelbyen, foto: Henrik Romsaas

Vinter på Charlottenlund

 

Foto: Henrik Romsaas

Biologisk mangfold

 

 

Foto: Henrik Romsaas

Gode møteplasser – Gapahuk tegnet av fraInnersida

Foto: Henrik Romsaas

Dødball spilling på kunstgressbanen – som ikke merket for fotball, men har blå rundinger perfekt for dødball – eller allaktivitet etter eget ønske.

Foto: Henrik Romsaas

Det røde gummidekket er godt å bevege seg på – her Mortensnes sykehjem på tur.

Foto: Henrik Romsaas