Vervet

Park og byrom/torg i ny bydel som omdanner gammelt verft til bolig- og nøringsområde. Tomtens industrihistorie er både inspirasjon og konkret referanse i materialbruk og byromsmøblering. De offentlige byrommene ligger mot sjøen og sør, mens de mer private uterommene for boliger ligger mer skjermet i gårdsrom rammet inn av boligbebyggelsen. Det er lagt vekt på å legge til rette for alle aldersgrupper både i de offentlige byrommene og uterommene for boligene. Tilrettelegging for lek integreres i byromsdesign som gode steder for alle.