Strandtorget – konkurranseforslag UNDER OVER UNDER

Utsnitt av vinterplan (Lo:Le landskap)

Illustrasjon (Lo:Le landskap)

Utsnitt av plantegning (Lo:Le landskap)

Konkurranseareal (Lo:Le landskap)

Analysen viste oss at det var viktig å ta vare på og forsterke • flyt over byrommet • en mer helhetlig opplevelse • utsikten og siktlinjer på tvers

Konseptdiagram (Lo:Le landskap)

Foreslatte midlertidige vinterprogrammer inkluderer bla. snøskulpturpark, snølek, marked og bålkos (Lo:Le landskap)

Snitt (Lo:Le landskap)