Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, Samisk vgs og reindriftsskole – konkurranseforslag VERDDEVUOHTA

Illustrasjon: A-lab

Vinterplan: Lo:Le landskap

Diagram: Lo:Le landskap

Dronebilder fra tomta

Dronebilder fra tomta