KSAT antenne utsmykning

Vintersol på antenna med rehabilitert nybygg bak

Opsett - bilder alle sider

Utsnitt - raster fra Svalbard bilde

Belysning - i mørketiden