KSAT Forplass

KSAT er en verdensledende leverandør av bakketjenester for satellitter i polar bane. De har antenner over hele verden og hovedkontor i Tromsø. Lo:Le landskap har utformet ny forplass for bedriftens nye kontorfløy på Tromsøya samt jobber med utsmykning av en 6m høy antenne som står langs atkomstveien. KSATs eget arbeid med remote sensing og kartlegging ble en stor inspirasjon i arbeidet med forplassen. Polygonformer som går igjen I geometrien I både satelittantennenes oppbygning samt rutenettene for datahøsting/kartlegging ble basis for en grafisk plassdesign. Altaskifer som sekskanta spesiallagde heller ble lagt I gangsonen frem til inngangen. Disse utgjør del av et større polygonmønster der andre felt er fylt av rå heller som er lagt lagvis slik at det danner en grafisk effekt som også gjør seg godt med litt snø. Altaskifer er også brukt i noen felter som knust grus. Kraftige polygonformede støpte sittekanter med treavdekning I same material som fasadekledningene fungerer også som påkjørselsvern og sikring av bygget. Som kontrast og supplement til steinpaletten er det brukt blomstrende stauder; stjerneskjerm, nøkketunge samt kryprips med flotte høstfarger.

Sittekanter i plasstøpt betong med treavdekning, staudeplanter og omplantet vier fra tidligere forplass.

Materialmøte skifergrus, royalimpregnert treverk, plasstøpt betong og bark.

Spesialproduserte polygonheller fra Altaskifer.

Materialapaletten i samspill med naturelementene; regnet sammen med mosen som finner sitt livsgrunnlag i fugen mellom betongen og Altaskiferen.